PROJECTES i URBANISME (C)

Web de l'assignatura PUc (Projectes Urbanisme C) impartida a l'ETSAV (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès) de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya).

Objectius genèrics
Programes emergents d'arquitectura contemporània. Àrees complexes de nova centralitat. Exploració de nous models tipològics d'aquitectures d'ús mixte. Mobilitat i densitat com a estratègies projectuals.

Continguts
1. Anàlisi de noves estratègies urbanes i lògiques projectuals.
2. Exploració sobre nous models d'habitar la ciutat.
3. Continguts dels nous models tipològics urbans i arquitectònics.
4. Anàlisi de noves estratègies urbanes i lògiques projectuals.

Objectius específics
Treballar en àrees de transformació urbana de gran escala amb una exploració centrada en la mixticitat d'usos com a alternativa al zonning.
Analitzar el paper de les infraestructures com a ordenadores estratègiques.
Analitzar la densitat urbana, la compacitat i l'ús mixte com a paràmetres per un model de ciutat sostenible.

Equip docent
Professors: Franc Fernández, Carles Llop, Rosa Rull, Catalina Salvà
Col·laboradora: Carme Garau

Metodologia docent i sistema d'avaluació
Avaluació continuada sobre el treball diari, el seguiment dels professors i la qualificació periòdica dels treballs.


Qm Tardor 15/16

La ciutat adaptable
Regeneració d'arquitectures

PUBLICACIONS | TREBALLS | MATERIALS | PFC | LINKS | puc.etsav@gmail.com

Llocs-projecte: 08T_Zaragoza | 09P_Sant Cugat | 09T_la mina - Badalona | 10P_BCN port i ciutat | 10T_Mallorca | 11P_París | 11T_Verona | 12P_BCN sagrera | 12T_Molina | 13P_Lille | 13P_Besòs | 14P_Barcelona | 14T_Nantes | 15P_ROMA2025 |

última actualizació de la portada: 12/10/15


Contador de visitas